تعرفه سئو و بهینه سازی سایت گروه گیلار

پلن های سئو

پلن اول

4 میلیون تومان ماهیانه

تحقیق کلمات کلیدی

مشاوره تخصصی انتخاب کلیدواژه ها

کلیدواژه های پایه 15 تا 20 عدد

کلیدواژه های متوسط 5 عدد

افزایش ورودی سایت با کلمات انتخاب شده

سئو داخلی و خارجی

بروزرسانی تجربه کاربری و ظاهرسایت

تدوین استراتژی محتوا

تحلیل محتوای موجود در سایت و بروزرسانی آنها

گزارش دهی ماهانه از کارهای انجام شده

گزارش دهی از جایگاه رتبه ها

پلن دوم

6 میلیون تومان ماهیانه

تحقیق کلمات کلیدی

مشاوره تخصصی انتخاب کلیدواژه ها

کلیدواژه های پایه 25 تا 40 عدد

کلیدواژه های متوسط 10 عدد

کلیدواژه های سخت 3 عدد

افزایش ورودی سایت با کلمات انتخاب شده

سئو داخلی و خارجی

بروزرسانی تجربه کاربری و ظاهرسایت

تدوین استراتژی محتوا

تحلیل محتوای موجود در سایت و بروزرسانی آنها

تدوین استراتژی برای شبکه ها اجتماعی

گزارش دهی ماهانه از کارهای انجام شده

گزارش دهی از جایگاه رتبه ها

پلن سوم

9 میلیون تومان ماهیانه

تحقیق کلمات کلیدی

مشاوره تخصصی انتخاب کلیدواژه ها

کلیدواژه های پایه 45 تا 60 عدد

کلیدواژه های متوسط 15 عدد

کلیدواژه های سخت 6 عدد

افزایش ورودی سایت با کلمات انتخاب شده

سئو داخلی و خارجی

بروزرسانی تجربه کاربری و ظاهرسایت

تدوین استراتژی محتوا

تحلیل محتوای موجود در سایت و بروزرسانی آنها

گزارش دهی ماهانه از کارهای انجام شده

گزارش دهی از جایگاه رتبه ها

تدوین استراتژی برای شبکه ها اجتماعی

مشاوره تخصصی تبلیغات کلیکی

مشاوره در زمینه برندسازی و بازاریابی اینترنتی

فهرست