تعرفه سئو و بهینه سازی سایت گروه گیلار

[ با سئو و بهینه سازی سایت می توانید کسب و کار خود را در صفحات اول گوگل ظاهر کنید ]

سئو و بهینه سازی سایت A
مناسب برای کسب و کارهایی با کلید واژه هایی با رقابت پایین
 • بررسی سایت و اعلام مشکلات آن
 • مشاوره سئو و انتخاب کلمات کلیدی مناسب
 • تحلیل رقبا
 • تهیه استراتژی تولید محتوا
 • سئو داخلی
 • سئو خارجی
 • بهینه سازی فنی و امنیتی
 • ردیابی رتبه ها و تحلیل وضعیت
 • ارائه گزارش از وضعیت بهبود سایت
سئو و بهینه سازی سایت B
مناسب برای کسب و کارهایی با کلید واژه هایی با رقابت متوسط
 • بررسی سایت و اعلام مشکلات آن
 • مشاوره سئو و انتخاب کلمات کلیدی مناسب
 • تحلیل رقبا
 • تهیه استراتژی تولید محتوا
 • سئو داخلی
 • سئو خارجی
 • بهینه سازی فنی و امنیتی
 • ردیابی رتبه ها و تحلیل وضعیت
 • ارائه گزارش از وضعیت بهبود سایت
سئو و بهینه سازی سایت C
مناسب برای کسب و کارهایی با کلید واژه هایی با رقابت بالا
 • بررسی سایت و اعلام مشکلات آن
 • مشاوره سئو و انتخاب کلمات کلیدی مناسب
 • تحلیل رقبا
 • تهیه استراتژی تولید محتوا
 • سئو داخلی
 • سئو خارجی
 • بهینه سازی فنی و امنیتی
 • ردیابی رتبه ها و تحلیل وضعیت
 • ارائه گزارش از وضعیت بهبود سایت
فهرست