تعرفه مدیریت شبکه های اجتماعی گروه گیلار

[ با مدیریت شبکه های اجتماعی مشتریان خود را افزایش دهید و فروش محصولات و خدماتتان را بیشتر کنید ]

پکیج کلی اینستاگرام
خدمات و هزینه این پکیج به صورت ماهانه درنظر گرفته شده است.
 • تحلیل رقبا و تدوین استراتژی مناسب
 • تهیه استراتژی برای مدیریت اینستاگرام
 • ایجاد و توسعه پیج
 • تولید محتوای متنی برای کپشن
 • طراحی گرافیکی تصاویر و ویدئو
 • طراحی و گذاشتن استوری
 • انتشار محتوا طبق زمانبندی تعیین شده
 • گذاشتن اطلاعات تماس در پست و استوری
 • افزایش فالور واقعی و هدفمند
 • افزایش لایک
 • مدیریت کامنتها (حذف اسپم ها، پاسخ به کامنتها و... )
 • افزایش منشن
 • افزایش ویو پست ها
 • راه اندازی و مدیریت کمپین ها
 • طراحی مسابقه و نظر سنجی
 • رعایت هشتگ گذاری در پست ها و استوری ها
 • افزایش اینگیجمنت پیج
 • آنالیز و ارائه گزارش ماهانه از بازخورد ها
پکیج سفارشی اینستاگرام
در این پکیج هر کدام از این خدمات با توجه به نیاز و سفارش شما قیمت گذاری می شود.
 • تحلیل رقبا و تدوین استراتژی مناسب
 • تهیه استراتژی مدیریت شبکه های اجتماعی
 • ایجاد و توسعه پیج
 • تولید محتوای متنی برای کپشن
 • طراحی گرافیکی تصاویر و ویدئو
 • طراحی و گذاشتن استوری
 • انتشار محتوا طبق زمانبندی تعیین شده
 • گذاشتن اطلاعات تماس در پست و استوری
 • افزایش فالور واقعی و هدفمند
 • افزایش لایک
 • مدیریت کامنتها (حذف اسپم ها، پاسخ به کامنتها و... )
 • افزایش منشن
 • افزایش ویو پست ها
 • راه اندازی و مدیریت کمپین ها
 • طراحی مسابقه و نظر سنجی
 • رعایت هشتگ گذاری در پست ها و استوری ها
 • افزایش اینگیجمنت پیج
 • آنالیز و ارائه گزارش ماهانه از بازخورد ها
پکیج کلی تلگرام
خدمات و هزینه این پکیج به صورت ماهانه درنظر گرفته شده است.
 • تحلیل رقبا و تدوین استراتژی مناسب
 • تهیه استراتژی برای مدیریت تلگرام
 • ایجاد و توسعه گروه و کانال تلگرامی
 • تولید محتوای متنی برای کپشن
 • طراحی گرافیکی تصاویر و ویدئو
 • انتشار محتوا طبق زمانبندی تعیین شده
 • گذاشتن اطلاعات تماس در پست
 • افزایش ممبر واقعی
 • افزایش ویو پست ها
 • مدیریت کامنتها (حذف اسپم ها، پاسخ به کامنتها و... )
 • افزایش ویو پست ها
 • راه اندازی و مدیریت کمپین ها
 • طراحی مسابقه و نظر سنجی
 • رعایت هشتگ گذاری در پست ها
 • افزایش اینگیجمنت پیج
 • آنالیز و ارائه گزارش ماهانه از بازخورد ها
پکیج سفارشی تلگرام
در این پکیج هر کدام از این خدمات با توجه به نیاز و سفارش شما قیمت گذاری می شود.
 • تحلیل رقبا و تدوین استراتژی مناسب
 • تهیه استراتژی برای مدیریت تلگرام
 • ایجاد و توسعه گروه و کانال تلگرامی
 • تولید محتوای متنی برای کپشن
 • طراحی گرافیکی تصاویر و ویدئو
 • انتشار محتوا طبق زمانبندی تعیین شده
 • گذاشتن اطلاعات تماس در پست
 • افزایش ممبر واقعی
 • افزایش ویو پست ها
 • مدیریت کامنتها (حذف اسپم ها، پاسخ به کامنتها و... )
 • افزایش ویو پست ها
 • راه اندازی و مدیریت کمپین ها
 • طراحی مسابقه و نظر سنجی
 • رعایت هشتگ گذاری در پست ها
 • افزایش اینگیجمنت پیج
 • آنالیز و ارائه گزارش ماهانه از بازخورد ها
پکیج کلی سایر شبکه های اجتماعی
خدمات و هزینه این پکیج به صورت ماهانه درنظر گرفته شده است.
 • شامل سایر فعالیتهای مربوط به شبکه های اجتماعی مورد نظر شما
پکیج سفارشی سایر شبکه های اجتماعی
خدمات و هزینه این پکیج به صورت ماهانه درنظر گرفته شده است.
 • شامل سایر فعالیتهای مربوط به شبکه های اجتماعی مورد نظر شما
Rate this page
فهرست