تعرفه سئو و بهینه سازی سایت گروه گیلار

پلن های سئو

پلن اول: مناسب کسب و کارهایی 

با کلمات کلیدی ترند کم

3 میلیون تومان ماهیانه

بالا آوردن 1 کلمه کلیدی اصلی 

بالا آوردن کلمات کلیدی فرعی (متغیر)

حداقل زمان حدود 3 ماه

ظاهر شدن در 10 نتیجه اول گوگل

تحقیق کلمات کلیدی کسب و کار شما

تعیین استراتژی تولید محتوا

تولید محتوا سئو شده اختصاصی صفحه

درج محتوا در وبلاگ (متغیر)

لینکسازی داخلی صفحات سایت

بکلینکسازی خارجی برای صفحه مورد نظر

راه اندازی گوگل وبمستر تولز برای سایت

راه اندازی گوگل آنالیتیکس برای سایت

گزارش دهی ماهانه از کارهای انجام شده

گزارش دهی از جایگاه رتبه ها

پلن دوم: مناسب کسب و کارهایی 

با کلمات کلیدی متوسط

6 میلیون تومان ماهیانه

بالا آوردن 5 کلمه کلیدی اصلی 

بالا آوردن کلمات کلیدی فرعی (متغیر)

حداقل زمان حدود 6 ماه

ظاهر شدن در 10 نتیجه اول گوگل

تحقیق کلمات کلیدی کسب و کار شما

تعیین استراتژی تولید محتوا

تولید محتوا سئو شده اختصاصی صفحه

درج محتوا در وبلاگ (متغیر)

لینکسازی داخلی صفحات سایت

بکلینکسازی خارجی برای صفحه مورد نظر

راه اندازی گوگل وبمستر تولز برای سایت

راه اندازی گوگل آنالیتیکس برای سایت

گزارش دهی ماهانه از کارهای انجام شده

گزارش دهی از جایگاه رتبه ها

پلن سوم: مناسب کسب و کارهایی 

با کلمات کلیدی ترند بالا

9 میلیون تومان ماهیانه

بالا آوردن 9 کلمه کلیدی اصلی 

بالا آوردن کلمات کلیدی فرعی (متغیر)

حداقل زمان حدود یکسال

ظاهر شدن در 10 نتیجه اول گوگل

تحقیق کلمات کلیدی کسب و کار شما

تعیین استراتژی تولید محتوا

تولید محتوا سئو شده اختصاصی صفحه

درج محتوا در وبلاگ (متغیر)

لینکسازی داخلی صفحات سایت

بکلینکسازی خارجی برای صفحه مورد نظر

راه اندازی گوگل وبمستر تولز برای سایت

راه اندازی گوگل آنالیتیکس برای سایت

گزارش دهی ماهانه از کارهای انجام شده

گزارش دهی از جایگاه رتبه ها

فهرست